Skip to main content

Utredning, projektering, upphandling och genomförande

Byggkonsult i Solna

Byggrådgivning Sune Bohlin

Byggkonsult med bred kunskap och lång erfarenhet

Byggrådgivning Sune Bohlin AB är ett mindre konsultföretag i Solna. Med personligt engagemang, bred kunskap och lång erfarenhet genomför vi både mindre och större projekt. Vi ser till helheten och skapar tillsammans med uppdragsgivaren mervärden i det gemensamma projektet.

Våra tjänster

 • Utredningsuppdrag tidigt skede
 • Statusbesiktningar av hela fastigheten
 • Upphandling och projektledning av byggentreprenader t.ex.
  – Stambyten
  – Relining
  – Fönsterbyten
  – Takrenoveringar
  – Balkongrenoveringar
 • Information vid medlemsmöten och extrastämma
 • Medlemsstöd vid ombyggnationer
 • Expertkunskap inom juridik och finansiering för bostadsrättsföreningar
 • Kontrollansvarig (KA) med Riksbehörighet för projekt som berörs av plan- och bygglagen (PBL)

Vårt arbetssätt

I våra projekt med helhetsåtagande delar vi upp vårt arbetssätt i tre skeden. Ett projekt för t.ex en bostadsrättsförening kan se ut enligt nedan.

Skede 1 – Utredning

 • Inventering, metodbeskrivning, kalkylering
 • Upprättande av beslutsunderlag
 • Medlemsmöten och beslutsstämma

Skede 2 – Projektering, upphandling

 • Upprättande av juridiska dokument
 • Beskrivande dokument för planerat arbete
 • Anbudsförfrågan med upphandling av entreprenör(er) och kontraktskrivning

Skede 3 – Genomförande

 • Projekt- och byggledning
 • Myndighetskontakter
 • Bevakning och hantering av projektekonomi
 • Bygg-, produktions- och kvalitetsmöten
 • Slutbesiktning

Byggkonsult med över 40 år i branchen

Sune Bohlin har jobbat inom entreprenad sedan början av 1980- talet och började som anställd på entreprenadföretag som SIAB och NCC. Han jobbade med byggprojektledning, kalkylering och även som kvalitets- och miljöledare med NCCs kvalitets- och miljöcertifiering. Vid millenieskiftet gick han över till att jobba med projektledning på HSB med inrikting på nyproduktion av bostadsrättföreningar och även utredning och projektledning. Sedan 2012 jobbar Sune med projekt- och byggledning sitt egna bolag.

Sune är medlem Sveriges Byggingenjörers Riksförbund.

Har ni frågor runt planerade underhållsåtgärder för era fastigheter?

Vi redogör gärna för våra tjänster i samband med ett projekt- eller styrelsemöte. Tveka inte att höra av er!

0707-24 90 72
sune@bsbkonsult.se

BSB Byggrådgivning jobbar inom hela Storstockholm

Kontor Solna:
Blomgatan 4, 169 60 Solna

Vi finns även inom Nyköping/Oxelösund och övriga Sörmland.

Kontor Oxelösund:
Grävlingstigen 1, 613 37 Oxelösund